• Hướng dẫn mua hàng
1. Chọn mẫu Hoa bạn thích
2. Cho vào giỏ hàng
3. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng hoặc chuyển khoản
4. Liên hệ số HotLine